Øvelsesrettet behandling

16.01.2023

Hos Fysioterapeut Katinka Webjørnsen hos Mobilitetsklinikken vil du få tilbud om et individuelt tilpasset øvelsesprogram, enten digitalt i app eller på papir, med nøye beskrivelser, forklaringer og bilder av øvelsene. Programmet vil bli gjennomgått med terapeuten før du skal gjennomføre det på egenhånd i tiden mellom konsultasjonene. Hvis du bare ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet kan fysioterapeuten også hjelpe deg med dette. Man vil da få en individuell plan og treningsprogram som man kan utføre på egenhånd, og få individuell veiledning og coaching etter behov.